“No hi ha divulgació sense curiositat, no hi ha curiositat sense preguntes”